EkumenickýJeremiáš7,11

Jeremiáš 7:11

Či ten­to dom, ktorý sa nazýva mojím menom, je vo vašich očiach pelech lot­rov? Ja sám som to videl, znie výrok Hos­podina.


Verš v kontexte

10 a po­tom prísť a po­staviť sa predo mňa v tomto dome, ktorý sa nazýva mojím menom, a hovoriť: Sme v bezpečí! , len aby ste moh­li naďalej robiť všet­ky tieto ohav­nos­ti? 11 Či ten­to dom, ktorý sa nazýva mojím menom, je vo vašich očiach pelech lot­rov? Ja sám som to videl, znie výrok Hos­podina. 12 Choďte len na moje mies­to, ktoré je v Šíle, kde som pred­tým pri­pravil príbytok pre svoje meno, a po­zrite, čo som z neho urobil pre zločin­nosť môj­ho ľudu, Iz­raela.

späť na Jeremiáš, 7

Príbuzné preklady Roháček

11 Či je ten­to dom, nad ktorým je menované moje meno, pelešou lot­rov vo vašich očiach? Hľa, vidím i ja, hovorí Hos­podin.

Evanjelický

11 Či ten­to dom, ktorý ne­sie moje meno, je vo vašich očiach pelešou lot­rov­skou? Ja sám som to videl - znie výrok Hos­podinov.

Ekumenický

11 Či ten­to dom, ktorý sa nazýva mojím menom, je vo vašich očiach pelech lot­rov? Ja sám som to videl, znie výrok Hos­podina.

Bible21

11 To se pod­le vás ten­to dům, který se na­zývá mým jménem, stal doupě­tem lu­pičů? Jenže já to dobře vi­dím, praví Hos­po­din.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček