EkumenickýJeremiáš5,14

Jeremiáš 5:14

Pre­to tak­to hovorí Hos­podin, Boh zá­stupov: Pre­tože hovoria takéto reči, zmením ten­to ľud na drevo a svoje slová v tvojich ús­tach na oheň, ktorý ich strávi.


Verš v kontexte

13 Proroci sú ako vietor a jeho slovo nie je v nich; tak nech sa im stane. 14 Pre­to tak­to hovorí Hos­podin, Boh zá­stupov: Pre­tože hovoria takéto reči, zmením ten­to ľud na drevo a svoje slová v tvojich ús­tach na oheň, ktorý ich strávi. 15 Dom Iz­raela, z diaľky pri­vediem proti tebe národ — znie výrok Hos­podina — národ vy­trvalý, pradáv­ny, národ, ktorého jazyk ne­poz­náš a nerozumieš, čo hovorí.

späť na Jeremiáš, 5

Príbuzné preklady Roháček

14 Pre­to tak­to hovorí Hos­podin, Bôh Zá­stupov: pre­tože hovoríte to slovo, hľa, dávam svoje slová v tvojich ús­tach za oheň, a ten­to ľud nech je drevom, a strávi ich.

Evanjelický

14 Pre­to tak­to vraví Hos­podin, Boh moc­nos­tí: Keďže ste toto slovo vy­riek­li, ja zmením svoje slová v tvojich ús­tach na oheň, tých­to ľudí na drevo, a strávi ich.

Ekumenický

14 Pre­to tak­to hovorí Hos­podin, Boh zá­stupov: Pre­tože hovoria takéto reči, zmením ten­to ľud na drevo a svoje slová v tvojich ús­tach na oheň, ktorý ich strávi.

Bible21

14 Nuže, tak praví Hos­po­din, Bůh zástupů: „Protože ří­kají ta­kové věci, hle, já ti dám do úst slova jako oheň, jenž spálí jako dříví ten­to lid.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček