EkumenickýJeremiáš46,21

Jeremiáš 46:21

Aj žold­nieri v jeho strede sú ako vy­kŕmené teľce, ale aj tí sa ob­rátia, naraz utečú, neza­stavia sa, lebo do­pad­ne na nich deň po­hromy, čas ich navštívenia.


Verš v kontexte

20 Nád­her­nou jalovicou je Egypt, no ovad zo severu už pri­chádza, pri­chádza. 21 Aj žold­nieri v jeho strede sú ako vy­kŕmené teľce, ale aj tí sa ob­rátia, naraz utečú, neza­stavia sa, lebo do­pad­ne na nich deň po­hromy, čas ich navštívenia. 22 Pôj­de ako syčiaci had, keď naňho pôj­du so silou, sekerami ho na­pad­nú ako drevorubači.

späť na Jeremiáš, 46

Príbuzné preklady Roháček

21 I jeho nájom­níci v ňom jako vy­kŕmené teľce; ale aj tí sa ob­rátia, budú utekať všet­ci spolu, nezas­tanú; lebo prišiel na nich deň ich záhuby, čas ich navštívenia.

Evanjelický

21 Aj jeho žold­nieri sú upro­stred neho, sú ako vy­kŕmené teľce; ale aj tí sa ob­rátili a spolu sa dali na útek, neza­stavili sa. Lebo prišiel na nich deň ich po­hromy, čas navštívenia.

Ekumenický

21 Aj žold­nieri v jeho strede sú ako vy­kŕmené teľce, ale aj tí sa ob­rátia, naraz utečú, neza­stavia sa, lebo do­pad­ne na nich deň po­hromy, čas ich navštívenia.

Bible21

21 Žoldnéři ve službách Egyp­tajsou jak vy­kr­mená telata; i oni se však dají na útěk, obrátí se a prch­nou společně. Neobstojí – přišel den je­jich běd, čas, kdy se s nimi zúč­tuje!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček