EkumenickýJeremiáš45,4

Jeremiáš 45:4

Po­vieš mu: Toto hovorí Hos­podin: Po­zri, čo som vy­budoval, rúcam a čo som za­sadil, vy­tr­hávam, celú krajinu.


Verš v kontexte

3 Po­vedal si: Beda mi, lebo Hos­podin mi pri­dáva k bolesti žiaľ. Som unavený od vzdychania a upokojenie nenachádzam. 4 Po­vieš mu: Toto hovorí Hos­podin: Po­zri, čo som vy­budoval, rúcam a čo som za­sadil, vy­tr­hávam, celú krajinu. 5 Ty žiadaš veľké veci! Nežiadaj si ich! Lebo na každého človeka do­pus­tím nešťas­tie — znie výrok Hos­podina — tebe však dáva život ako korisť na každom mies­te, kam­koľvek pôj­deš.

späť na Jeremiáš, 45

Príbuzné preklady Roháček

4 Tak­to mu po­vieš: Tak­to hovorí Hos­podin: Hľa, to, čo som vy­budoval, borím, a to, čo som za­sadil, plienim, a tak celú zem; moja je.

Evanjelický

4 Po­vedz mu: Tak­to vraví Hos­podin: Aj­hľa, čo som vy­staval, rúcam, a čo som za­sadil, vy­tr­hávam, to jest celú moju krajinu.

Ekumenický

4 Po­vieš mu: Toto hovorí Hos­podin: Po­zri, čo som vy­budoval, rúcam a čo som za­sadil, vy­tr­hávam, celú krajinu.

Bible21

4 Hos­po­din mi ře­kl, abych ti vy­ří­dil: Tak praví Hos­po­din – Hle, co jsem vy­bu­doval, bořím, a co jsem za­sa­dil, vy­kořeňu­ji – ce­lou tuto ze­mi!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček