EkumenickýJeremiáš45,3

Jeremiáš 45:3

Po­vedal si: Beda mi, lebo Hos­podin mi pri­dáva k bolesti žiaľ. Som unavený od vzdychania a upokojenie nenachádzam.


Verš v kontexte

2 Báruch, toto ti hovorí Hos­podin, Boh Iz­raela: 3 Po­vedal si: Beda mi, lebo Hos­podin mi pri­dáva k bolesti žiaľ. Som unavený od vzdychania a upokojenie nenachádzam. 4 Po­vieš mu: Toto hovorí Hos­podin: Po­zri, čo som vy­budoval, rúcam a čo som za­sadil, vy­tr­hávam, celú krajinu.

späť na Jeremiáš, 45

Príbuzné preklady Roháček

3 Po­vedal si: Oj, beda mne! Lebo Hos­podin pri­dal trápenia duše k mojej boles­ti. Ustávam vo svojom úpení a nenachádzam od­počin­ku.

Evanjelický

3 Po­vedal si: Beda mi, lebo Hos­podin pri­dal zár­mutok k mojej boles­ti, unavil som sa vzdychaním a nenachádzam upokojenie.

Ekumenický

3 Po­vedal si: Beda mi, lebo Hos­podin mi pri­dáva k bolesti žiaľ. Som unavený od vzdychania a upokojenie nenachádzam.

Bible21

3 Mys­líš si: ‚Běda mi! Hos­po­din mi k mé bo­lesti při­dal trápení. Už jsem vy­čerpán naříkáním a ne­do­cházím úlevy.‘

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček