EkumenickýJeremiáš45

Jeremiáš

Proroctvo o Báruchovi1 Slovo, ktoré Jeremiáš po­vedal Nérijov­mu synovi Báruchovi, keď vo štvr­tom roku jud­ského kráľa Jójakima, Joziášov­ho syna, na­písal podľa Jeremiášov­ho rozp­rávania do knihy tieto slová: 2 Báruch, toto ti hovorí Hos­podin, Boh Iz­raela: 3 Po­vedal si: Beda mi, lebo Hos­podin mi pri­dáva k bolesti žiaľ. Som unavený od vzdychania a upokojenie nenachádzam. 4 Po­vieš mu: Toto hovorí Hos­podin: Po­zri, čo som vy­budoval, rúcam a čo som za­sadil, vy­tr­hávam, celú krajinu. 5 Ty žiadaš veľké veci! Nežiadaj si ich! Lebo na každého človeka do­pus­tím nešťas­tie — znie výrok Hos­podina — tebe však dáva život ako korisť na každom mies­te, kam­koľvek pôj­deš.

EkumenickýJeremiáš45

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček