EkumenickýJeremiáš42,17

Jeremiáš 42:17

Všet­ci muži, ktorí sú od­hod­laní ísť do Egyp­ta, aby tam bývali ako cudzin­ci, po­mrú tam mečom, od hladu a na mor. Ni­kto z nich ne­unik­ne, nezach­ráni sa pred zlom, ktoré na nich do­pus­tím.


Verš v kontexte

16 po­tom v Egypte za­siah­ne vás meč, ktorého sa bojíte, a hlad, pred ktorým máte strach, tam v Egypte sa vás zmoc­ní a tam po­mriete. 17 Všet­ci muži, ktorí sú od­hod­laní ísť do Egyp­ta, aby tam bývali ako cudzin­ci, po­mrú tam mečom, od hladu a na mor. Ni­kto z nich ne­unik­ne, nezach­ráni sa pred zlom, ktoré na nich do­pus­tím. 18 Toto hovorí Hos­podin zá­stupov, Boh Iz­raela: Ako sa vy­lial môj hnev a moja prch­kosť na obyvateľov Jeruzalema, tak sa moja prch­kosť vy­leje na vás, ak pôj­dete do Egyp­ta, takže sa stanete kliat­bou, hrôzou, zlorečením a han­bou a toto mies­to viac ne­uvidíte.

späť na Jeremiáš, 42

Príbuzné preklady Roháček

17 A tak sa stane všet­kým mužom, ktorí ob­rátia svoju tvár, aby vošli do Egypta, aby tam po­hos­tínili, že pomrú mečom, hladom a morom, a ne­pozos­tane ni­ktorý z nich ani ne­uj­de ni­ktorý zlému, ktoré uvediem na nich.

Evanjelický

17 Všet­ci mužovia, ktorí sa po­berajú odísť do Egyp­ta, aby tam bývali ako cudzin­ci, po­mrú mečom, hladom a morom a ni­kto z nich ne­unik­ne, ani sa nezach­ráni pred po­hromou, ktorú na nich pri­vediem.

Ekumenický

17 Všet­ci muži, ktorí sú od­hod­laní ísť do Egyp­ta, aby tam bývali ako cudzin­ci, po­mrú tam mečom, od hladu a na mor. Ni­kto z nich ne­unik­ne, nezach­ráni sa pred zlom, ktoré na nich do­pus­tím.

Bible21

17 Všich­ni ti, kdo se roz­hod­li jít do Egyp­ta a usa­dit se tam, po­mřou mečem, hla­dem a mo­rem. Ne­přeži­je z nich ani je­diný; nikdo ne­u­nikne neštěstí, jež na ně do­pustím.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček