EkumenickýJeremiáš41,5

Jeremiáš 41:5

prišli zo Síchema, zo Šíla a zo Samárie muži — osem­desiat mužov — v roztrhanom rúchu, so zárez­mi, v rukách mali dary na po­kr­movú obetu a kadid­lo a chceli to zaniesť do Hos­podinov­ho domu.


Verš v kontexte

4 Na druhý deň po za­bití Gedal­ju, keď ešte ni­kto nič ne­vedel, 5 prišli zo Síchema, zo Šíla a zo Samárie muži — osem­desiat mužov — v roztrhanom rúchu, so zárez­mi, v rukách mali dary na po­kr­movú obetu a kadid­lo a chceli to zaniesť do Hos­podinov­ho domu. 6 Vtedy im z Micpy vy­šiel v ústrety Jišmáel, Ne­tan­jov syn, a pri chôdzi plakal. Keď sa s nimi stretol, po­vedal im: Poďte ku Gedal­jovi, Achikámov­mu synovi!

späť na Jeremiáš, 41

Príbuzné preklady Roháček

5 že prišli mužovia zo Sichema, zo Šíla a zo Samárie, osem­desiati mužovia, s oholenými bradami a s roz­tr­hnutými rúchami a dorezaní na tele, v ktorých ruke bola obilná obeť a kadivo, aby to vniesli do domu Hos­podinov­ho.

Evanjelický

5 prišlo osem­desiat mužov zo Síchemu, Šíla a Samárie s ostrihanými bradami a v roz­tr­haných šatách, do krvi došk­riabaných, s po­kr­movou obeťou a kadid­lom v rukách, aby to zanies­li do domu Hos­podinov­ho.

Ekumenický

5 prišli zo Síchema, zo Šíla a zo Samárie muži — osem­desiat mužov — v roztrhanom rúchu, so zárez­mi, v rukách mali dary na po­kr­movú obetu a kadid­lo a chceli to zaniesť do Hos­podinov­ho domu.

Bible21

5 přišlo ze Še­che­mu, Ší­la a Sa­maří osm­desát poutníků s oho­lený­mi bra­da­mi, roz­tržený­mi rou­chy a se smu­teční­mi jizva­mi. Mě­li s se­bou moučné obě­ti a ka­di­dlo, které chtě­li přinést do Hos­po­di­nova chrá­mu.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček