EkumenickýJeremiáš41,15

Jeremiáš 41:15

Ne­tan­jov syn Jišmáel sa s ôsmimi mužmi pred Jóchananom za­chránil a od­išiel k Amónčanom.


Verš v kontexte

14 Všetok ľud, ktorý zajal Jišmáel z Micpy, sa vrátil a šiel k Jóchananovi, Káreachov­mu synovi. 15 Ne­tan­jov syn Jišmáel sa s ôsmimi mužmi pred Jóchananom za­chránil a od­išiel k Amónčanom. 16 Po­tom Jóchanan, Káreachov syn, a všet­ci velitelia od­dielov, ktorí boli s ním, zo­brali celý zvyšok ľudu, ktorý pri­viedol späť Ne­tan­jov syn Jišmáel z Micpy po tom, čo za­bil Gedal­ju, syna Achikámov­ho, teda udat­ných mužov, bojov­níkov, ženy, deti a eunuchov, ktorých pri­viedol späť z Gibeónu.

späť na Jeremiáš, 41

Príbuzné preklady Roháček

15 A Iz­mael, syn Ne­taniášov, utiekol s ôs­mimi mužmi pred Jochanánom a od­išiel k synom Am­monovým.

Evanjelický

15 Ale Jišmáél, syn Ne­tan­jov, unikol pred Jóchánánom s ôs­mimi mužmi a od­išiel k Am­món­com.

Ekumenický

15 Ne­tan­jov syn Jišmáel sa s ôsmimi mužmi pred Jóchananom za­chránil a od­išiel k Amónčanom.

Bible21

15 Iš­mael, syn Net­a­niášův, ale Jo­chananovi s osmi svý­mi muži ute­kl a do­stal se k Amon­cům.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček