EkumenickýJeremiáš41,1

Jeremiáš 41:1

V siedmom mesiaci prišiel Jišmáel, syn Ne­tan­jov, syn Elíšamov, z kráľovského rodu, a s ním kráľov­skí veľmoži a desať mužov, ku Gedal­jovi, Achikámov­mu synovi, do Mic­py; tam v Micpe spolu jed­li.


Verš v kontexte

1 V siedmom mesiaci prišiel Jišmáel, syn Ne­tan­jov, syn Elíšamov, z kráľovského rodu, a s ním kráľov­skí veľmoži a desať mužov, ku Gedal­jovi, Achikámov­mu synovi, do Mic­py; tam v Micpe spolu jed­li. 2 Vtedy po­vs­tal Ne­tan­jov syn Jišmáel, aj desiati muži, čo boli s ním, na­pad­li mečom Gedal­ju, syna Achikámov­ho, syna Šáfanov­ho, a za­bili toho, koho babylon­ský kráľ ustanovil nad krajinou. 3 Jišmáel po­bil aj všet­kých Júdov­cov, ktorí boli s Gedaljom v Micpe, aj Chal­dejov, bojov­níkov, ktorí sa tam na­chádzali.

späť na Jeremiáš, 41

Príbuzné preklady Roháček

1 A stalo sa v sied­mom mesiaci, že prišiel Iz­mael, syn Ne­taniáša, syna Elišamov­ho, z kráľov­ského semena a z veľmožov kráľových, a desiati mužovia s ním ku Gedaliášovi, synovi Achikámov­mu, do Mic­py, a jed­li tam spolu chlieb v Mic­pe.

Evanjelický

1 V sied­mom mesiaci Jišmáél, syn Ne­tan­jov a Elíšámov vnuk z kráľov­ského rodu, jeden z veliteľov kráľových, prišiel ku Gedal­jovi, synovi Achíkámov­mu, do Mic­py, a s ním desať chlapov; tam v Mic­pe jed­li spolu.

Ekumenický

1 V siedmom mesiaci prišiel Jišmáel, syn Ne­tan­jov, syn Elíšamov, z kráľovského rodu, a s ním kráľov­skí veľmoži a desať mužov, ku Gedal­jovi, Achikámov­mu synovi, do Mic­py; tam v Micpe spolu jed­li.

Bible21

1 V sedmém měsíci pak do Micpy za Geda­liášem, synem Achika­movým, přišel Iš­mael, syn Net­a­niáše, syna Eliša­mova, s další­mi deseti muži. Byl z králov­ského rodu a patřil ke královým nej­vyšším hodnostářům. Během spo­lečné hosti­ny v Micpě

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček