EkumenickýJeremiáš38,4

Jeremiáš 38:4

Vtedy kniežatá po­vedali kráľovi: Toh­to muža treba usmr­tiť! Tak­to pod­lamuje boja­schop­nosť mužov, ktorí ešte zo­stali v tomto mes­te, ako aj odol­nosť všet­kého ľudu, keď im hlása také reči. Veď ten­to človek nehľadá blaho toh­to ľudu, ale iba nešťas­tie.


Verš v kontexte

3 Toto hovorí Hos­podin: Toto mes­to sa určite do­stane do rúk voj­ska babylon­ského kráľa, ktorý ho zauj­me. 4 Vtedy kniežatá po­vedali kráľovi: Toh­to muža treba usmr­tiť! Tak­to pod­lamuje boja­schop­nosť mužov, ktorí ešte zo­stali v tomto mes­te, ako aj odol­nosť všet­kého ľudu, keď im hlása také reči. Veď ten­to človek nehľadá blaho toh­to ľudu, ale iba nešťas­tie. 5 Kráľ Cid­kija po­vedal: Hľa, je vo vašich rukách! Niet takého kráľa, ktorý by proti vám niečo zmohol.

späť na Jeremiáš, 38

Príbuzné preklady Roháček

4 A kniežatá po­vedaly kráľovi: Nože nech zo­mrie ten človek, pre­tože oslabuje ruky bojov­ných mužov, ktorí ešte pozostali v tom­to mes­te, i ruky všet­kého ľudu hovoriac im tomu podob­né slová. Lebo ten človek nehľadá po­koja tohoto ľudu, ale iba zlé.

Evanjelický

4 Nato kniežatá po­vedali kráľovi: Toh­to muža treba vy­dať na sm­rť, lebo tak­to oslabuje ruky bojov­níkov, ktorí ešte os­tali v tom­to mes­te, i ruky všet­kého ľudu, keď im hlása také reči. Veď ten­to muž sa ne­snaží o blaho toh­to ľudu, ale o jeho skazu.

Ekumenický

4 Vtedy kniežatá po­vedali kráľovi: Toh­to muža treba usmr­tiť! Tak­to pod­lamuje boja­schop­nosť mužov, ktorí ešte zo­stali v tomto mes­te, ako aj odol­nosť všet­kého ľudu, keď im hlása také reči. Veď ten­to človek nehľadá blaho toh­to ľudu, ale iba nešťas­tie.

Bible21

4 Tito vel­moži pak řek­li krá­li: „Ať ten muž zemře! Tě­mi svý­mi řeč­mi jen bere od­vahu bo­jovníkům, kteří ve městě ještě zby­li, i vše­mu li­du. Ten muž ne­hledá pro­spěch to­ho­to li­du, ale jeho zkázu!“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček