EkumenickýJeremiáš38,15

Jeremiáš 38:15

Jeremiáš po­vedal Cid­kijovi: Nezabiješ ma, ak ti to pre­zradím? Ak ti dám radu, ty ma aj tak ne­pos­lúch­neš.


Verš v kontexte

14 Kráľ Cid­kija dal pri­viesť Jeremiáša k sebe, k tretiemu vchodu Hos­podinov­ho domu. Tu po­vedal kráľ Jeremiášovi: Chcem sa ťa na niečo opýtať. Nič mi však nezam­lčuj! 15 Jeremiáš po­vedal Cid­kijovi: Nezabiješ ma, ak ti to pre­zradím? Ak ti dám radu, ty ma aj tak ne­pos­lúch­neš. 16 Kráľ Cid­kija sa po­tom taj­ne za­prisahal Jeremiášovi a po­vedal: Akože žije Hos­podin, ktorý nám dal ten­to život, nedám ťa usmr­tiť ani ťa ne­vydám do rúk tých mužov, ktorí bažia po tvojom živote.

späť na Jeremiáš, 38

Príbuzné preklady Roháček

15 A Jeremiáš odpovedal Cedekiášovi: Keď ti oznámim, či ma azda ne­u­smr­tíš? A keď ti poradím, ne­pos­lúch­neš ma.

Evanjelický

15 Jeremiáš po­vedal Cid­kijovi. Ak ti podám zvesť, iste ma vy­dáš na sm­rť, a ak ti dám radu, ne­pos­lúch­neš ma.

Ekumenický

15 Jeremiáš po­vedal Cid­kijovi: Nezabiješ ma, ak ti to pre­zradím? Ak ti dám radu, ty ma aj tak ne­pos­lúch­neš.

Bible21

15 „Copak bys mě ne­za­bil, kdybych ti to řekl?“ od­po­věděl Je­re­miáš Cidkiášovi. „I kdybych ti po­ra­dil, ne­po­s­lech­neš mě.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček