EkumenickýJeremiáš38,12

Jeremiáš 38:12

Kúšijec Ebed-Melek za­volal na Jeremiáša: Daj si tieto han­dry a zdrapy pod pazuchy, pod po­v­razy! Jeremiáš tak urobil.


Verš v kontexte

11 Ebed-Melek vzal so sebou mužov, šiel do kráľov­ského domu, dolu do skladu, vzal od­tiaľ han­dry zo šiat a staré zdrapy a spus­til to po po­v­razoch Jeremiášovi do cis­ter­ny. 12 Kúšijec Ebed-Melek za­volal na Jeremiáša: Daj si tieto han­dry a zdrapy pod pazuchy, pod po­v­razy! Jeremiáš tak urobil. 13 Po­v­raz­mi ťahali Jeremiáša a vy­tiah­li ho z cisterny. Po­tom zo­stal Jeremiáš na ná­dvorí stráže.

späť na Jeremiáš, 38

Príbuzné preklady Roháček

12 A Et­hi­op Ebed-melech po­vedal Jeremiášovi: Nože si pod­lož han­dry z tých po­tr­haných a s­tarých hábov zo­draných pod pazuchy svojich rúk, pod po­v­razy. A Jeremiáš urobil tak.

Evanjelický

12 Kúšijec Ebed-Melech po­vedal Jeremiášovi: Polož si staré a zo­draté han­dry pod pazuchy pod po­v­razy; Jeremiáš urobil tak.

Ekumenický

12 Kúšijec Ebed-Melek za­volal na Jeremiáša: Daj si tieto han­dry a zdrapy pod pazuchy, pod po­v­razy! Jeremiáš tak urobil.

Bible21

12 „­Pod­lož si ty staré roz­tr­hané had­ry pod pro­va­zy v podpaží,“ ře­kl Habešan Ebed-me­lech Je­re­miášovi. Když to Je­re­miáš udělal,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček