EkumenickýJeremiáš36,8

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

Jeremiáš 36:8

Nérijov syn Báruch urobil všet­ko tak, ako mu pri­kázal prorok Jeremiáš, a v Hospodinovom dome z knihy prečítal Hos­podinove slová.


Verš v kontexte

7 Azda prenik­ne ich úpen­livá pros­ba pred Hos­podina a každý sa od­vráti od svojej zlej ces­ty, lebo veľký je hnev a zlosť, ktorou Hos­podin po­hrozil tomuto ľudu. 8 Nérijov syn Báruch urobil všet­ko tak, ako mu pri­kázal prorok Jeremiáš, a v Hospodinovom dome z knihy prečítal Hos­podinove slová. 9 V piatom roku jud­ského kráľa Jójakima, Joziášov­ho syna, v deviatom mesiaci, vy­hlásili pôst pred Hos­podinom pre všetok ľud v Jeruzaleme a pre všetok ľud, ktorý prišiel zo svojich jud­ských miest do Jeruzalema.

späť na Jeremiáš, 36

Príbuzné preklady Roháček

8 A Báruch, syn Neriášov, urobil všet­ko tak, ako mu pri­kázal prorok Jeremiáš, a čítal z knihy slová Hos­podinove v dome Hos­podinovom.

Evanjelický

8 Bárúch, syn Nérijov, urobil cel­kom tak, ako mu prorok Jeremiáš roz­kázal, a v dome Hos­podinovom prečítal z knihy slová Hos­podinove.

Ekumenický

8 Nérijov syn Báruch urobil všet­ko tak, ako mu pri­kázal prorok Jeremiáš, a v Hospodinovom dome z knihy prečítal Hos­podinove slová.

Bible21

8 Ba­ruch, syn Ne­ri­ášův, udělal všech­no, co mu pro­rok Je­re­miáš ře­kl, a v Hos­po­di­nově chrá­mu předčítal z oné kni­hy slova Hos­po­di­nova.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček