EkumenickýJeremiáš36,7

Jeremiáš 36:7

Azda prenik­ne ich úpen­livá pros­ba pred Hos­podina a každý sa od­vráti od svojej zlej ces­ty, lebo veľký je hnev a zlosť, ktorou Hos­podin po­hrozil tomuto ľudu.


Verš v kontexte

6 Choď teda ty a prečítaj zo zvit­ku, čo si na­písal podľa môj­ho rozp­rávania, Hos­podinove slová pred ľudom v Hospodinovom dome aj pred všet­kými Júdov­cami, ktorí prídu zo svojich miest v pôstnom dni. 7 Azda prenik­ne ich úpen­livá pros­ba pred Hos­podina a každý sa od­vráti od svojej zlej ces­ty, lebo veľký je hnev a zlosť, ktorou Hos­podin po­hrozil tomuto ľudu. 8 Nérijov syn Báruch urobil všet­ko tak, ako mu pri­kázal prorok Jeremiáš, a v Hospodinovom dome z knihy prečítal Hos­podinove slová.

späť na Jeremiáš, 36

Príbuzné preklady Roháček

7 Ak by snáď pad­la ich po­kor­ná pros­ba pred Hos­podina, a na­vrátili by sa každý so svojej zlej ces­ty, lebo je to veľký hnev a veľká prchlivosť, čo hovoril Hos­podin proti tomuto ľudu.

Evanjelický

7 Azda ich úpenie prenik­ne pred Hos­podina a každý sa na­vráti zo svojej zlej ces­ty, lebo veľký je hnev a prch­kosť, ktorou Hos­podin po­hrozil tomuto ľudu.

Ekumenický

7 Azda prenik­ne ich úpen­livá pros­ba pred Hos­podina a každý sa od­vráti od svojej zlej ces­ty, lebo veľký je hnev a zlosť, ktorou Hos­podin po­hrozil tomuto ľudu.

Bible21

7 Snad za­čnou Hos­po­di­na pro­sit o sli­tování a každý se od­vrátí od své zlé ces­ty. Vž­dyť Hos­po­din to­muto lidu hrozí ve­likým a zuřivým hněvem!“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček