EkumenickýJeremiáš36,6

Jeremiáš 36:6

Choď teda ty a prečítaj zo zvit­ku, čo si na­písal podľa môj­ho rozp­rávania, Hos­podinove slová pred ľudom v Hospodinovom dome aj pred všet­kými Júdov­cami, ktorí prídu zo svojich miest v pôstnom dni.


Verš v kontexte

5 Jeremiáš pri­kázal Báruchovi: Mne bránia, ja ne­môžem ísť do Hos­podinov­ho domu. 6 Choď teda ty a prečítaj zo zvit­ku, čo si na­písal podľa môj­ho rozp­rávania, Hos­podinove slová pred ľudom v Hospodinovom dome aj pred všet­kými Júdov­cami, ktorí prídu zo svojich miest v pôstnom dni. 7 Azda prenik­ne ich úpen­livá pros­ba pred Hos­podina a každý sa od­vráti od svojej zlej ces­ty, lebo veľký je hnev a zlosť, ktorou Hos­podin po­hrozil tomuto ľudu.

späť na Jeremiáš, 36

Príbuzné preklady Roháček

6 Pre­to poj­deš ty a budeš čítať zo svit­ku k­nihy to, čo si na­písal z mojich úst, slová Hos­podinove, v uši ľudu, v dome Hos­podinovom, v deň pôs­tu, i v uši všet­kého Júdu, všetkým, ktorí prij­dú zo svojich miest, ich budeš čítať.

Evanjelický

6 Choď teda ty a zvitok, na ktorý si podľa môj­ho dik­tovania na­písal slová Hos­podinove, na­hlas prečítaj pred ľudom v dome Hos­podinovom v deň pôs­tu, a prečítaj ich aj pred všet­kými Júdej­cami, ktorí prídu zo svojich ciest.

Ekumenický

6 Choď teda ty a prečítaj zo zvit­ku, čo si na­písal podľa môj­ho rozp­rávania, Hos­podinove slová pred ľudom v Hospodinovom dome aj pred všet­kými Júdov­cami, ktorí prídu zo svojich miest v pôstnom dni.

Bible21

6 Pro­to tam jdi ty a přeč­ti li­dem Hos­po­di­nova slova, která jsi za­psal do svi­tku, jak jsem ti je dik­toval. Přeč­ti je všem, kdo bu­dou v postní den při­cházet z jud­ských měst do Hos­po­di­nova do­mu.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček