EkumenickýJeremiáš36,5

Jeremiáš 36:5

Jeremiáš pri­kázal Báruchovi: Mne bránia, ja ne­môžem ísť do Hos­podinov­ho domu.


Verš v kontexte

4 Jeremiáš teda za­volal Bárucha, Nérijov­ho syna, a ten podľa Jeremiášov­ho rozp­rávania za­písal do knižného zvit­ku všet­ky slová, ktoré Hos­podin po­vedal Jeremiášovi. 5 Jeremiáš pri­kázal Báruchovi: Mne bránia, ja ne­môžem ísť do Hos­podinov­ho domu. 6 Choď teda ty a prečítaj zo zvit­ku, čo si na­písal podľa môj­ho rozp­rávania, Hos­podinove slová pred ľudom v Hospodinovom dome aj pred všet­kými Júdov­cami, ktorí prídu zo svojich miest v pôstnom dni.

späť na Jeremiáš, 36

Príbuzné preklady Roháček

5 Po­tom pri­kázal Jeremiáš Báruchovi po­vediac: Ja som za­tvorený, ne­môžem voj­sť do domu Hos­podinov­ho.

Evanjelický

5 Po­tom Jeremiáš roz­kázal Bárúchovi: Mne pre­kážajú, ne­smiem vstúpiť do domu Hos­podinov­ho.

Ekumenický

5 Jeremiáš pri­kázal Báruchovi: Mne bránia, ja ne­môžem ísť do Hos­podinov­ho domu.

Bible21

5 Po­tom Je­re­miáš Ba­ru­chovi ře­kl: „Mám zákaz vstu­pu do Hos­po­di­nova do­mu.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček