EkumenickýJeremiáš36,4

Jeremiáš 36:4

Jeremiáš teda za­volal Bárucha, Nérijov­ho syna, a ten podľa Jeremiášov­ho rozp­rávania za­písal do knižného zvit­ku všet­ky slová, ktoré Hos­podin po­vedal Jeremiášovi.


Verš v kontexte

3 Keď sa dom Júdu do­počuje o všetkom nešťas­tí, ktoré mu chys­tám urobiť, azda sa každý od­vráti od svojej zlej ces­ty. Po­tom od­pus­tím ich viny a ich hriech. 4 Jeremiáš teda za­volal Bárucha, Nérijov­ho syna, a ten podľa Jeremiášov­ho rozp­rávania za­písal do knižného zvit­ku všet­ky slová, ktoré Hos­podin po­vedal Jeremiášovi. 5 Jeremiáš pri­kázal Báruchovi: Mne bránia, ja ne­môžem ísť do Hos­podinov­ho domu.

späť na Jeremiáš, 36

Príbuzné preklady Roháček

4 Vtedy za­volal Jeremiáš Bárucha, syna Neriášov­ho, a Báruch na­písal, z úst Jeremiášových, všet­ky slová Hos­podinove, ktoré mu hovoril, do svit­ku knihy.

Evanjelický

4 Vtedy Jeremiáš za­volal Bárúcha, syna Nérijov­ho, a Bárúch na­písal podľa Jeremiášov­ho dik­tovania na knižný zvitok všet­ky slová Hos­podinove, ktoré po­vedal.

Ekumenický

4 Jeremiáš teda za­volal Bárucha, Nérijov­ho syna, a ten podľa Jeremiášov­ho rozp­rávania za­písal do knižného zvit­ku všet­ky slová, ktoré Hos­podin po­vedal Jeremiášovi.

Bible21

4 Je­re­miáš tedy za­vo­lal Ba­ru­cha, syna Ne­ri­ášova, a na­dik­toval mu všech­no, co mu Hos­po­din ře­kl. Ba­ruch ta slova za­psal do svi­tku.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček