EkumenickýJeremiáš36,3

Jeremiáš 36:3

Keď sa dom Júdu do­počuje o všetkom nešťas­tí, ktoré mu chys­tám urobiť, azda sa každý od­vráti od svojej zlej ces­ty. Po­tom od­pus­tím ich viny a ich hriech.


Verš v kontexte

2 Vez­mi si knižný zvitok a na­píš naň všet­ky slová, ktoré som ti po­vedal o Izraeli, o Júdovi a o všetkých národoch odo dňa, keď som ti začal hovoriť, odo dní Joziáša až pod­nes. 3 Keď sa dom Júdu do­počuje o všetkom nešťas­tí, ktoré mu chys­tám urobiť, azda sa každý od­vráti od svojej zlej ces­ty. Po­tom od­pus­tím ich viny a ich hriech. 4 Jeremiáš teda za­volal Bárucha, Nérijov­ho syna, a ten podľa Jeremiášov­ho rozp­rávania za­písal do knižného zvit­ku všet­ky slová, ktoré Hos­podin po­vedal Jeremiášovi.

späť na Jeremiáš, 36

Príbuzné preklady Roháček

3 ak by snáď počuli, dom Júdov, všet­ko to zlé, ktoré im mienim učiniť, aby sa na­vrátili každý od svojej zlej ces­ty, a od­pus­til by som ich ne­právosť a ich hriech.

Evanjelický

3 Keď sa dom Júdov do­počuje o všet­kom nešťas­tí, ktoré mu za­mýšľam spôsobiť, azda sa každý na­vráti zo svojej zlej ces­ty a ja im od­pus­tím ich viny a hriechy.

Ekumenický

3 Keď sa dom Júdu do­počuje o všetkom nešťas­tí, ktoré mu chys­tám urobiť, azda sa každý od­vráti od svojej zlej ces­ty. Po­tom od­pus­tím ich viny a ich hriech.

Bible21

3 Když dům Judy us­lyší o všem tom zlu, které na ně chci do­pustit, snad se každý z nich od­vrátí od své zlé ces­ty, abych jim odpustil je­jich hří­chy a zločiny.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček