EkumenickýJeremiáš36,27

Jeremiáš 36:27

Keď kráľ spálil zvitok so slovami, ktoré na­písal Báruch podľa Jeremiášov­ho rozp­rávania, Jeremiášovi za­znelo slovo Hos­podina:


Verš v kontexte

26 Kráľ pri­kázal Jerach­meelovi, kráľov­mu synovi, Serájovi, Az­ríelov­mu synovi, a Šelem­jovi, Ab­deelov­mu synovi, aby chytili pisára Bárucha a proroka Jeremiáša. No Hos­podin ich ukryl. 27 Keď kráľ spálil zvitok so slovami, ktoré na­písal Báruch podľa Jeremiášov­ho rozp­rávania, Jeremiášovi za­znelo slovo Hos­podina: 28 Znova si vez­mi iný zvitok a na­píš naň všet­ky pred­chádzajúce slová z prvého zvit­ku, ktorý spálil jud­ský kráľ Jójakim.

späť na Jeremiáš, 36

Príbuzné preklady Roháček

27 Vtedy stalo sa slovo Hos­podinovo k Jeremiášovi, keď už bol kráľ spálil svitok k­nihy a slová, ktoré bol na­písal Báruch z úst Jeremiášových, po­vediac:

Evanjelický

27 Keď kráľ spálil zvitok a slová, ktoré Bárúch na­písal podľa Jeremiášov­ho dik­tovania, tak­to za­znelo slovo Hos­podinovo Jeremiášovi:

Ekumenický

27 Keď kráľ spálil zvitok so slovami, ktoré na­písal Báruch podľa Jeremiášov­ho rozp­rávania, Jeremiášovi za­znelo slovo Hos­podina:

Bible21

27 Po­té, co král spá­lil svi­tek se slovy, která Ba­ruch za­psal, jak mu je Je­re­miáš dik­toval, do­stal Je­re­miáš slovo Hos­po­di­novo:

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček