EkumenickýJeremiáš36,22

Jeremiáš 36:22

Kráľ sedel v zimnom dome — bol deviaty mesiac — a na oh­nis­ku pred ním horel oheň.


Verš v kontexte

21 Kráľ po­slal Jehúdiho, aby priniesol zvitok. Jehúdi ho vzal z izby pisára Elíšamu a čítal ho pred kráľom a pred všet­kými kniežatami, ktoré stáli vedľa kráľa. 22 Kráľ sedel v zimnom dome — bol deviaty mesiac — a na oh­nis­ku pred ním horel oheň. 23 Keď Jehúdi prečítal tri alebo štyri stĺp­ce, kráľ ich od­rezal pisár­skym nožom a hádzal do ohňa na oh­nis­ku, kým nez­horel celý zvitok.

späť na Jeremiáš, 36

Príbuzné preklady Roháček

22 A kráľ sedel v zim­nom dome v deviatom mesiaci majúc pred sebou oh­nište, na ktorom horelo.

Evanjelický

22 Bolo to v deviatom mesiaci; kráľ práve sedel v zim­nom paláci a na oh­nis­ku pred ním horel oheň.

Ekumenický

22 Kráľ sedel v zimnom dome — bol deviaty mesiac — a na oh­nis­ku pred ním horel oheň.

Bible21

22 Král seděl v zimním křídle svého paláce – byl to­tiž devátý měsíc – a před ním stá­la nádo­ba se sálajícím řeřavým uhlím.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček