EkumenickýJeremiáš36,2

Jeremiáš 36:2

Vez­mi si knižný zvitok a na­píš naň všet­ky slová, ktoré som ti po­vedal o Izraeli, o Júdovi a o všetkých národoch odo dňa, keď som ti začal hovoriť, odo dní Joziáša až pod­nes.


Verš v kontexte

1 Vo štvr­tom roku jud­ského kráľa Jójakima, Joziášov­ho syna, za­znelo Jeremiášovi od Hos­podina toto slovo: 2 Vez­mi si knižný zvitok a na­píš naň všet­ky slová, ktoré som ti po­vedal o Izraeli, o Júdovi a o všetkých národoch odo dňa, keď som ti začal hovoriť, odo dní Joziáša až pod­nes. 3 Keď sa dom Júdu do­počuje o všetkom nešťas­tí, ktoré mu chys­tám urobiť, azda sa každý od­vráti od svojej zlej ces­ty. Po­tom od­pus­tím ich viny a ich hriech.

späť na Jeremiáš, 36

Príbuzné preklady Roháček

2 Vez­mi si svitok knihy a na­píšeš doň všet­ky slová, ktoré som ti hovoril proti Iz­raelovi a Júdovi a proti všet­kým národom odo dňa, k­torého som ti hovoril po pr­vé, odo dní Joziášových, až do tohoto dňa,

Evanjelický

2 Vez­mi si knižný zvitok a na­píš naň všet­ky slová, ktoré som ti hovoril o Iz­raeli, o Jud­sku a o všet­kých národoch odo dňa, čo som ti začal hovoriť, odo dní Joziáša až pod­nes.

Ekumenický

2 Vez­mi si knižný zvitok a na­píš naň všet­ky slová, ktoré som ti po­vedal o Izraeli, o Júdovi a o všetkých národoch odo dňa, keď som ti začal hovoriť, odo dní Joziáša až pod­nes.

Bible21

2 „Vez­mi si svi­tek a za­piš do něj všech­na slova, která jsem k to­bě mlu­vil o Iz­rae­li a Ju­dovi a o všech náro­dech ode dne, kdy jsem k to­bě pro­mlu­vil za dnů Jošiášových až dodnes.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček