EkumenickýJeremiáš36,16

Jeremiáš 36:16

Keď si vy­počuli všet­ky slová, preľak­nutí po­zerali jeden na druhého a po­vedali Báruchovi: Všet­ky tieto slová musíme oznámiť kráľovi!


Verš v kontexte

15 Po­vedali mu: Sad­ni si a čítaj pred na­mi! Nato Báruch čítal pred nimi. 16 Keď si vy­počuli všet­ky slová, preľak­nutí po­zerali jeden na druhého a po­vedali Báruchovi: Všet­ky tieto slová musíme oznámiť kráľovi! 17 Vy­pytovali sa ho: Po­vedz nám, ako si na­písal všet­ky tieto slová? Podľa jeho rozp­rávania?

späť na Jeremiáš, 36

Príbuzné preklady Roháček

16 A stalo sa, keď počuly všet­ky tie slová, že sa predesily a hľadiac druh na druha riek­ly Báruchovi: Is­tot­ne oznámime kráľovi všet­ky tieto slová.

Evanjelický

16 Keď počuli všet­ky tieto slová, so strachom po­zerali jeden na druhého a po­vedali Bárúchovi: Všet­ko toto musíme oznámiť kráľovi!

Ekumenický

16 Keď si vy­počuli všet­ky slová, preľak­nutí po­zerali jeden na druhého a po­vedali Báruchovi: Všet­ky tieto slová musíme oznámiť kráľovi!

Bible21

16 Když us­lyše­li všech­na ta slova, vy­děšeně se podíva­li je­den na druhého a řek­li Ba­ru­chovi: „­Mu­sí­me to všech­no ozná­mit krá­li.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček