EkumenickýJeremiáš36,1

Jeremiáš 36:1

Vo štvr­tom roku jud­ského kráľa Jójakima, Joziášov­ho syna, za­znelo Jeremiášovi od Hos­podina toto slovo:


Verš v kontexte

1 Vo štvr­tom roku jud­ského kráľa Jójakima, Joziášov­ho syna, za­znelo Jeremiášovi od Hos­podina toto slovo: 2 Vez­mi si knižný zvitok a na­píš naň všet­ky slová, ktoré som ti po­vedal o Izraeli, o Júdovi a o všetkých národoch odo dňa, keď som ti začal hovoriť, odo dní Joziáša až pod­nes. 3 Keď sa dom Júdu do­počuje o všetkom nešťas­tí, ktoré mu chys­tám urobiť, azda sa každý od­vráti od svojej zlej ces­ty. Po­tom od­pus­tím ich viny a ich hriech.

späť na Jeremiáš, 36

Príbuzné preklady Roháček

1 A stalo sa v štvr­tom roku Jehojakima, syna Joziášov­ho, jud­ského kráľa, že stalo sa toto slovo od Hos­podina k Jeremiášovi po­vediac:

Evanjelický

1 V štvr­tom roku jud­ského kráľa Jojákíma, syna Joziášov­ho, za­znelo Jeremiášovi toto slovo od Hos­podina:

Ekumenický

1 Vo štvr­tom roku jud­ského kráľa Jójakima, Joziášov­ho syna, za­znelo Jeremiášovi od Hos­podina toto slovo:

Bible21

1 Ve čtvr­tém roce vlá­dy jud­ského krále Jo­a­ki­ma, syna Jošiášova, do­stal Je­re­miáš slovo od Hos­po­di­na:

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček