EkumenickýJeremiáš33,3

Jeremiáš 33:3

Volaj ku mne a od­poviem ti, oznámim ti veľké a ne­prí­stup­né veci, ktoré ne­poz­náš.


Verš v kontexte

2 Toto hovorí Hos­podin, ktorý tvorí zem, Hos­podin, ktorý ju stvárňuje a upevňuje; jeho meno je Hos­podin. 3 Volaj ku mne a od­poviem ti, oznámim ti veľké a ne­prí­stup­né veci, ktoré ne­poz­náš. 4 Toto hovorí Hos­podin, Boh Iz­raela, o domoch toh­to mes­ta a o domoch jud­ských kráľov, ktoré zrúcali na násypy a proti meču

späť na Jeremiáš, 33

Príbuzné preklady Roháček

3 Volaj ku mne, a ohlásim sa ti a oznámim ti veliké veci a ne­prí­stup­né, ktorých ne­znáš.

Evanjelický

3 Vzývaj ma a vy­počujem ťa a oznámim ti veľké a nedosia­hnuteľné veci, o ktorých ne­vieš.

Ekumenický

3 Volaj ku mne a od­poviem ti, oznámim ti veľké a ne­prí­stup­né veci, ktoré ne­poz­náš.

Bible21

3 Vo­lej ke mně a já ti od­po­vím; sdělím ti ve­liká tajem­ství, o kterých ne­víš.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček