EkumenickýJeremiáš29,20

Jeremiáš 29:20

Tak počuj­te slovo Hos­podina, vy, všet­ci od­vlečení, ktorých som po­slal z Jeruzalema do Babylonu.


Verš v kontexte

19 pre­tože ne­počúvali moje slová — znie výrok Hos­podina, keď som im po­sielal svojich služob­níkov, prorokov. Po­sielal som ich opätov­ne, ale ne­pos­lúch­li ste — znie výrok Hos­podina. 20 Tak počuj­te slovo Hos­podina, vy, všet­ci od­vlečení, ktorých som po­slal z Jeruzalema do Babylonu. 21 Toto hovorí Hos­podin zá­stupov, Boh Iz­raela, o Achábovi, synovi Koláju, a Cid­kijovi, synovi Maaséju, ktorí vám v mojom mene falošne prorokovali: Vy­dám ich do ruky babylon­ského kráľa Nebúkad­necara a ten ich za­bije pred vašimi očami.

späť na Jeremiáš, 29

Príbuzné preklady Roháček

20 A vy počuj­te slovo Hos­podinovo, všet­ci pre­stehovaní, ktorých som po­slal preč z Jeruzalema do Babylona!

Evanjelický

20 Počuj­te však slovo Hos­podinovo, vy všet­ci od­vlečení, ktorých som po­slal z Jeruzalema do Babylonie!

Ekumenický

20 Tak počuj­te slovo Hos­podina, vy, všet­ci od­vlečení, ktorých som po­slal z Jeruzalema do Babylonu.

Bible21

20 Nuže, slyš­te slovo Hos­po­di­novo, všich­ni vy­hnan­ci, které jsem po­slal z Je­ruzalé­ma do Babylo­nu.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček