EkumenickýJeremiáš29,13

Jeremiáš 29:13

Budete ma hľadať a náj­dete ma, lebo ma budete hľadať celým svojím srd­com.


Verš v kontexte

12 Keď budete ku mne volať, keď prídete a budete sa ku mne mod­liť, vy­počujem vás. 13 Budete ma hľadať a náj­dete ma, lebo ma budete hľadať celým svojím srd­com. 14 Dám sa vám náj­sť, znie výrok Hos­podina — zmením váš údel, zhromaždím vás spomedzi všet­kých národov a zo všet­kých miest, kam som vás rozp­týlil — znie výrok Hos­podina — a vrátim vás na mies­to, od­kiaľ som vás od­viedol do zajatia.

späť na Jeremiáš, 29

Príbuzné preklady Roháček

13 A budete ma hľadať a naj­dete, keď sa po mne budete do­pytovať celým svojím srd­com.

Evanjelický

13 Budete ma hľadať, a náj­dete ma; keď ma budete hľadať celým srd­com,

Ekumenický

13 Budete ma hľadať a náj­dete ma, lebo ma budete hľadať celým svojím srd­com.

Bible21

13 Bu­dete mě hledat a na­jdete mě, když mě bu­dete hledat ce­lým srd­cem.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček