EkumenickýJeremiáš28,7

Jeremiáš 28:7

Vy­počuj si však toto slovo, ktoré ja hovorím verej­ne tebe i všet­kému ľudu:


Verš v kontexte

6 Prorok Jeremiáš po­vedal: Amen! Kiež tak urobí Hos­podin! Nech Hos­podin dá, aby sa spl­nili tvoje slová, ktoré si prorokoval, aby sa vrátili všet­ky nádoby Hos­podinov­ho domu a všet­ci zajat­ci z Babylonu na toto mies­to. 7 Vy­počuj si však toto slovo, ktoré ja hovorím verej­ne tebe i všet­kému ľudu: 8 Od­pradáv­na boli predo mnou a pred tebou proroci, ktorí prorokovali mnohým krajinám a veľkým kráľov­stvám voj­nu, nešťas­tie a mor.

späť na Jeremiáš, 28

Príbuzné preklady Roháček

7 Avšak nože počuj toto slovo, ktoré ja teraz poviem v tvoje uši jako aj v uši všet­kého ľudu.

Evanjelický

7 Avšak počuj toto slovo, ktoré hovorím verej­ne pred tebou a pred všet­kým ľudom:

Ekumenický

7 Vy­počuj si však toto slovo, ktoré ja hovorím verej­ne tebe i všet­kému ľudu:

Bible21

7 Teď ale po­s­lyš, co mám říci to­bě i vše­mu li­du:

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček