EkumenickýJeremiáš28,6

Jeremiáš 28:6

Prorok Jeremiáš po­vedal: Amen! Kiež tak urobí Hos­podin! Nech Hos­podin dá, aby sa spl­nili tvoje slová, ktoré si prorokoval, aby sa vrátili všet­ky nádoby Hos­podinov­ho domu a všet­ci zajat­ci z Babylonu na toto mies­to.


Verš v kontexte

5 Nato prorok Jeremiáš v prítomnosti kňazov a všet­kých ľudí, ktorí stáli v Hospodinovom dome, oslovil proroka Chanan­ju. 6 Prorok Jeremiáš po­vedal: Amen! Kiež tak urobí Hos­podin! Nech Hos­podin dá, aby sa spl­nili tvoje slová, ktoré si prorokoval, aby sa vrátili všet­ky nádoby Hos­podinov­ho domu a všet­ci zajat­ci z Babylonu na toto mies­to. 7 Vy­počuj si však toto slovo, ktoré ja hovorím verej­ne tebe i všet­kému ľudu:

späť na Jeremiáš, 28

Príbuzné preklady Roháček

6 a tedy riekol prorok Jeremiáš: Ameň! Nech tak učiní Hos­podin; nech po­staví a tak spl­ní Hospodin tvoje slová, ktoré si prorokoval, že v­raj Hos­podin navráti nádoby domu Hos­podinov­ho i všet­kých pre­stehovaných z Babylona na toto mies­to.

Evanjelický

6 Prorok Jeremiáš po­vedal: Amen! Nech tak učiní Hos­podin, nech spl­ní tvoje slová, ktoré si prorokoval, a nech na­vráti z Babylónie na toto mies­to všet­kých od­vlečených i nádoby domu Hos­podinov­ho.

Ekumenický

6 Prorok Jeremiáš po­vedal: Amen! Kiež tak urobí Hos­podin! Nech Hos­podin dá, aby sa spl­nili tvoje slová, ktoré si prorokoval, aby sa vrátili všet­ky nádoby Hos­podinov­ho domu a všet­ci zajat­ci z Babylonu na toto mies­to.

Bible21

6 „Amen,“ ře­kl pro­rok Je­re­miáš. „Kéž to Hos­po­din učiní. Kéž Hos­po­din splní slova, která jsi pro­ro­koval, a navrátí vzácné předmě­ty Hos­po­di­nova domu i všech­ny vy­hnan­ce z Babylo­nu zpět na toto místo.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček