EkumenickýJeremiáš28,5

Jeremiáš 28:5

Nato prorok Jeremiáš v prítomnosti kňazov a všet­kých ľudí, ktorí stáli v Hospodinovom dome, oslovil proroka Chanan­ju.


Verš v kontexte

4 Jud­ského kráľa Jekon­ju, Jójakimov­ho syna, a všet­kých jud­ských zajat­cov, ktorí od­išli do Babylonu, pri­vediem späť na toto mies­to — znie výrok Hos­podina — lebo zlámem jar­mo babylon­ského kráľa. 5 Nato prorok Jeremiáš v prítomnosti kňazov a všet­kých ľudí, ktorí stáli v Hospodinovom dome, oslovil proroka Chanan­ju. 6 Prorok Jeremiáš po­vedal: Amen! Kiež tak urobí Hos­podin! Nech Hos­podin dá, aby sa spl­nili tvoje slová, ktoré si prorokoval, aby sa vrátili všet­ky nádoby Hos­podinov­ho domu a všet­ci zajat­ci z Babylonu na toto mies­to.

späť na Jeremiáš, 28

Príbuzné preklady Roháček

5 Vtedy po­vedal prorok Jeremiáš prorokovi Chananiášovi pred očami kňazov a pred očami všet­kého ľudu, ktorí stáli v dome Hos­podinovom,

Evanjelický

5 Nato prorok Jeremiáš hovoril prorokovi Chanan­jovi v prítom­nos­ti kňazov a všet­kých ľudí, ktorí stáli v dome Hos­podinovom.

Ekumenický

5 Nato prorok Jeremiáš v prítomnosti kňazov a všet­kých ľudí, ktorí stáli v Hospodinovom dome, oslovil proroka Chanan­ju.

Bible21

5 Pro­rok Je­re­miáš na to pro­roku Chananiášovi před kněží­mi a pře­de vším li­dem, sto­jícím v Hos­po­di­nově do­mě, od­po­věděl.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček