EkumenickýJeremiáš28,16

Jeremiáš 28:16

Pre­to Hos­podin hovorí toto: Hľa, ja ťa od­stránim z povrchu zeme. Ešte v tomto roku zo­mrieš, pre­tože si hlásal vzburu proti Hos­podinovi.


Verš v kontexte

15 Prorok Jeremiáš po­vedal prorokovi Chanan­jovi: Počúvaj, Chanan­ja, Hos­podin ťa ne­pos­lal, ty si však za­príčinil, že sa ten­to ľud spolieha na lož. 16 Pre­to Hos­podin hovorí toto: Hľa, ja ťa od­stránim z povrchu zeme. Ešte v tomto roku zo­mrieš, pre­tože si hlásal vzburu proti Hos­podinovi. 17 Prorok Chanan­ja zo­mrel v siedmom mesiaci toho is­tého roka.

späť na Jeremiáš, 28

Príbuzné preklady Roháček

16 Pre­to tak­to hovorí Hos­podin: Hľa, zaženiem ťa s po­vr­chu zeme, zo­mrieš tohoto roku, pre­tože si hovoril to, čím by si od­vrátil ľud od Hos­podina.

Evanjelický

16 Pre­to tak­to vraví Hos­podin: Aj­hľa, od­stránim ťa z po­vr­chu zeme. Toh­to roku zo­mrieš, lebo si hlásal od­boj proti Hos­podinovi.

Ekumenický

16 Pre­to Hos­podin hovorí toto: Hľa, ja ťa od­stránim z povrchu zeme. Ešte v tomto roku zo­mrieš, pre­tože si hlásal vzburu proti Hos­podinovi.

Bible21

16 Nuže, tak praví Hos­po­din: Hle, po­sílám tě pryč z po­vrchu země. Do roka zemřeš, pro­tože jsi o Hos­po­di­nu hlásal bludy!“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček