EkumenickýJeremiáš27,4

Jeremiáš 27:4

a odo­vzdaj im pre ich pánov ten­to príkaz: Toto hovorí Hos­podin zá­stupov, Boh Iz­raela: Svojim pánom po­vedz­te toto:


Verš v kontexte

3 Pošli ich edóm­skemu kráľovi, moáb­skemu kráľovi, amón­skemu kráľovi, týr­skemu kráľovi a sidon­skému kráľovi pro­stred­níc­tvom po­slov, ktorí prišli do Jeruzalema k judskému kráľovi Cid­kijovi, 4 a odo­vzdaj im pre ich pánov ten­to príkaz: Toto hovorí Hos­podin zá­stupov, Boh Iz­raela: Svojim pánom po­vedz­te toto: 5 Ja som svojou veľkou mocou a vy­stretým ramenom utvoril zem, človeka i zver, čo sú na zemi, a dal som ju tomu, komu som chcel.

späť na Jeremiáš, 27

Príbuzné preklady Roháček

4 A pri­kážeš im, aby po­vedali svojim pánom: Tak­to hovorí Hos­podin Zá­stupov, Bôh Iz­raelov: Tak­to po­viete svojim pánom:

Evanjelický

4 a daj im pre ich pánov ten­to príkaz: Tak­to vraví Hos­podin moc­nos­tí, Boh Iz­raela: Tak­to po­vedz­te svojim pánom:

Ekumenický

4 a odo­vzdaj im pre ich pánov ten­to príkaz: Toto hovorí Hos­podin zá­stupov, Boh Iz­raela: Svojim pánom po­vedz­te toto:

Bible21

4 Dej jim vzkaz pro je­jich pá­ny a řekni jim: ‚Tak praví Hos­po­din zástupů, Bůh Iz­rae­le. Toto vy­řiď­te svým pánům:

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček