EkumenickýJeremiáš27,17

Jeremiáš 27:17

Ne­počúvaj­te ich, slúžte babylon­skému kráľovi a ostanete nažive. Prečo by sa toto mes­to malo stať zborenis­kom?


Verš v kontexte

16 Kňazom a všet­kému ľudu som po­vedal: Toto hovorí Hos­podin: Ne­počúvaj­te slová svojich prorokov, ktorí vám prorokujú: Hľa, nádoby domu Hos­podina sa čo­skoro vrátia z Babylonu. Oni vám prorokujú lož. 17 Ne­počúvaj­te ich, slúžte babylon­skému kráľovi a ostanete nažive. Prečo by sa toto mes­to malo stať zborenis­kom? 18 Ak sú proroci a ak majú pri sebe slovo Hos­podina, nech radšej naliehavo žiadajú Hos­podina zá­stupov, aby sa do Babylonu nedos­tali nádoby, ktoré ešte zo­stali v dome Hos­podina, v dome jud­ského kráľa a v Jeruzaleme.

späť na Jeremiáš, 27

Príbuzné preklady Roháček

17 Ne­počúvaj­te na nich; slúžte babylon­skému kráľovi a žite! Prečo má byť toto mes­to ob­rátené na púšť?

Evanjelický

17 Ne­počúvaj­te ich, slúžte babylon­skému kráľovi a ostanete nažive. Prečo má byť toto mes­to zborenis­kom?

Ekumenický

17 Ne­počúvaj­te ich, slúžte babylon­skému kráľovi a ostanete nažive. Prečo by sa toto mes­to malo stať zborenis­kom?

Bible21

17 Ne­po­s­lou­chej­te je. Pod­dej­te se babylon­ské­mu krá­li a zůstanete naživu. Pro­č by se toto město mělo stát zbořeništěm?

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček