EkumenickýJeremiáš27,14

Jeremiáš 27:14

Ne­počúvaj­te reči prorokov, ktorí vám hovoria: Nebudete slúžiť babylon­skému kráľovi. Prorokujú vám klam­stvo.


Verš v kontexte

13 Prečo by mal teba i tvoj ľud usmr­tiť meč, hlad a mor, ako po­vedal Hos­podin o národe, ktorý nebude slúžiť babylon­skému kráľovi? 14 Ne­počúvaj­te reči prorokov, ktorí vám hovoria: Nebudete slúžiť babylon­skému kráľovi. Prorokujú vám klam­stvo. 15 Veď ja som ich ne­pos­lal — znie výrok Hos­podina — ale oni falošne prorokujú v mojom mene, aby som vás po­slal do vy­hnan­stva a za­hynuli ste vy aj proroci, ktorí vám prorokujú.

späť na Jeremiáš, 27

Príbuzné preklady Roháček

14 A ne­počúvaj­te na slová prorokov, ktorí vám hovoria, že vraj nebudete slúžiť babylon­skému kráľovi, lebo vám prorokujú lož.

Evanjelický

14 Ne­počúvaj­te prorokov, ktorí vám hovoria: Nebudete slúžiť babylon­skému kráľovi - lebo oni vám prorokujú lož.

Ekumenický

14 Ne­počúvaj­te reči prorokov, ktorí vám hovoria: Nebudete slúžiť babylon­skému kráľovi. Prorokujú vám klam­stvo.

Bible21

14 Ne­po­s­lou­chej­te slova pro­roků, kteří vám ří­kají, ať se babylon­ské­mu krá­li ne­pod­dává­te. Pro­ro­kují vám jen lži!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček