EkumenickýJeremiáš26,8

Jeremiáš 26:8

Keď Jeremiáš oznámil, čo mu kázal po­vedať Hos­podin všet­kému ľudu, chytili ho kňazi, proroci a všetok ľud a po­vedali: Musíš zo­mrieť!


Verš v kontexte

7 Kňazi, proroci a všetok ľud počuli Jeremiáša hovoriť všet­ky tieto slová v Hospodinovom dome. 8 Keď Jeremiáš oznámil, čo mu kázal po­vedať Hos­podin všet­kému ľudu, chytili ho kňazi, proroci a všetok ľud a po­vedali: Musíš zo­mrieť! 9 Prečo si prorokoval v mene Hos­podinovom, že sa tomuto domu stane ako Šílu a že toto mes­to spust­ne a bude ne­obývané? Všetok ľud, ktorý bol v Hospodinovom dome, sa hr­nul k Jeremiášovi.

späť na Jeremiáš, 26

Príbuzné preklady Roháček

8 A stalo sa, keď do­hovoril Jeremiáš všet­ko to, čo pri­kázal Hos­podin hovoriť všet­kému ľudu, že ho schopili kňazi a proroci i všetok ľud a po­vedali: Is­tot­ne zo­mrieš.

Evanjelický

8 Keď Jeremiáš do­povedal všet­ko, čo mu Hos­podin pri­kázal hovoriť celému ľudu, chytili ho kňazi, proroci i všetok ľud a po­vedali: Musíš zo­mrieť.

Ekumenický

8 Keď Jeremiáš oznámil, čo mu kázal po­vedať Hos­podin všet­kému ľudu, chytili ho kňazi, proroci a všetok ľud a po­vedali: Musíš zo­mrieť!

Bible21

8 Jakmi­le ale Je­re­miáš do­mlu­vil všech­no, co mu Hos­po­din přikázal říci, vtom ho vše­chen lid, kněží i pro­ro­ci chy­ti­li a křiče­li: „­Teď zemřeš!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček