EkumenickýJeremiáš26,6

Jeremiáš 26:6

tak urobím tomuto domu ako Šílu a toto mes­to urobím kliat­bou pre všet­ky národy zeme.


Verš v kontexte

5 ak nebudete počúvať slová mojich služob­níkov, prorokov, ktorých vám ustavične po­sielam, hoci ich ne­počúvate, 6 tak urobím tomuto domu ako Šílu a toto mes­to urobím kliat­bou pre všet­ky národy zeme. 7 Kňazi, proroci a všetok ľud počuli Jeremiáša hovoriť všet­ky tieto slová v Hospodinovom dome.

späť na Jeremiáš, 26

Príbuzné preklady Roháček

6 vtedy vydám ten­to dom, aby bol ako Šílo, a toto mes­to vydám kliat­be všet­kým národom zeme.

Evanjelický

6 naložím s tým­to domom ako so Šílom a toto mes­to urobím kliat­bou pre všet­ky národy zeme.

Ekumenický

6 tak urobím tomuto domu ako Šílu a toto mes­to urobím kliat­bou pre všet­ky národy zeme.

Bible21

6 pak s tím­to chrá­mem naložím jako se sva­tyní v Šílu a z to­ho­to měs­ta učiním na­dávku mezi vše­mi náro­dy na zemi.‘“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček