EkumenickýJeremiáš26,5

Jeremiáš 26:5

ak nebudete počúvať slová mojich služob­níkov, prorokov, ktorých vám ustavične po­sielam, hoci ich ne­počúvate,


Verš v kontexte

4 Po­vieš im: Toto hovorí Hos­podin: Ak ma nebudete po­slúchať, aby ste konali podľa môj­ho zákona, ktorý som vám pred­ložil, 5 ak nebudete počúvať slová mojich služob­níkov, prorokov, ktorých vám ustavične po­sielam, hoci ich ne­počúvate, 6 tak urobím tomuto domu ako Šílu a toto mes­to urobím kliat­bou pre všet­ky národy zeme.

späť na Jeremiáš, 26

Príbuzné preklady Roháček

5 počúvajúc na slová mojich služob­níkov prorokov, ktorých ja posielam k vám, a to vstávajúc skoro za rána a po­sielajúc ich znova a znova (A ne­počuli ste! ),

Evanjelický

5 a nedáte na slová mojich sluhov, prorokov, ktorých ustavične po­sielam k vám - akože ste ich ne­pos­lúchali:

Ekumenický

5 ak nebudete počúvať slová mojich služob­níkov, prorokov, ktorých vám ustavične po­sielam, hoci ich ne­počúvate,

Bible21

5 a ne­bu­dete po­s­lou­chat slova mých služebníků pro­roků, které k vám znovu a znovu po­sílám (a vy jste je ne­po­s­lou­cha­li! ),

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček