EkumenickýJeremiáš26,4

Jeremiáš 26:4

Po­vieš im: Toto hovorí Hos­podin: Ak ma nebudete po­slúchať, aby ste konali podľa môj­ho zákona, ktorý som vám pred­ložil,


Verš v kontexte

3 Možno po­slúch­nu a každý sa vráti zo svojej zlej ces­ty a ja oľutujem nešťas­tie, ktoré za­mýšľam do­pus­tiť na nich pre ich zlé skut­ky. 4 Po­vieš im: Toto hovorí Hos­podin: Ak ma nebudete po­slúchať, aby ste konali podľa môj­ho zákona, ktorý som vám pred­ložil, 5 ak nebudete počúvať slová mojich služob­níkov, prorokov, ktorých vám ustavične po­sielam, hoci ich ne­počúvate,

späť na Jeremiáš, 26

Príbuzné preklady Roháček

4 A po­vieš im: Tak­to hovorí Hos­podin: Ak nebudete počúvať na mňa, aby ste chodili v mojom zákone, ktorý som vám pred­ložil,

Evanjelický

4 Po­vedz im: Tak­to vraví Hos­podin: Ak ne­pos­lúch­nete a nebudete chodiť podľa môj­ho učenia, ktoré som vám pred­ložil,

Ekumenický

4 Po­vieš im: Toto hovorí Hos­podin: Ak ma nebudete po­slúchať, aby ste konali podľa môj­ho zákona, ktorý som vám pred­ložil,

Bible21

4 Řekni jim – ‚Tak praví Hos­po­din: Jest­liže mě ne­po­s­lech­nete a ne­bu­dete se ří­dit mým Záko­nem, který jsem vám dal,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček