EkumenickýJeremiáš26,3

Jeremiáš 26:3

Možno po­slúch­nu a každý sa vráti zo svojej zlej ces­ty a ja oľutujem nešťas­tie, ktoré za­mýšľam do­pus­tiť na nich pre ich zlé skut­ky.


Verš v kontexte

2 Toto hovorí Hos­podin: Po­stav sa na ná­dvorie Hos­podinov­ho domu a po­vedz proti všet­kým jud­ským mes­tám, ktoré pri­chádzajú po­kloniť sa do Hos­podinov­ho domu, všet­ky slová, ktoré som ti roz­kázal po­vedať proti nim. Ne­vynechaj ani slovo! 3 Možno po­slúch­nu a každý sa vráti zo svojej zlej ces­ty a ja oľutujem nešťas­tie, ktoré za­mýšľam do­pus­tiť na nich pre ich zlé skut­ky. 4 Po­vieš im: Toto hovorí Hos­podin: Ak ma nebudete po­slúchať, aby ste konali podľa môj­ho zákona, ktorý som vám pred­ložil,

späť na Jeremiáš, 26

Príbuzné preklady Roháček

3 ak by snáď pred­sa len počuli a na­vrátili sa každý od svojej zlej ces­ty, aby som ľutoval zlého, ktoré im mys­lím učiniť pre nešľachet­nosť ich skut­kov.

Evanjelický

3 Azda po­slúch­nu a každý sa na­vráti zo svojej zlej ces­ty; ja oľutujem po­hromu, ktorú za­mýšľam do­pus­tiť na nich pre ich zlé skut­ky.

Ekumenický

3 Možno po­slúch­nu a každý sa vráti zo svojej zlej ces­ty a ja oľutujem nešťas­tie, ktoré za­mýšľam do­pus­tiť na nich pre ich zlé skut­ky.

Bible21

3 Snad po­s­lech­nou a od­vrátí se každý od své zlé ces­ty, abych i já upustil od zla, které jsem na ně chtěl do­pustit za to, jak zle se chova­li.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček