EkumenickýJeremiáš26,24

Jeremiáš 26:24

Achikám, Šáfanov syn, však držal ochran­nú ruku nad Jeremiášom, aby ho ne­vydali do rúk ľudu na usmr­tenie.


Verš v kontexte

22 Kráľ Jójakim po­slal svojich ľudí do Egyp­ta, a to El­nátana, Ak­bórov­ho syna, a s ním iných mužov. 23 Tí vy­vied­li Uriju z Egypta a pri­vied­li ho ku kráľovi Jójakimovi. Ten ho dal usmr­tiť mečom a jeho mŕt­volu dal hodiť do hrobu obyčaj­ných ľudí. 24 Achikám, Šáfanov syn, však držal ochran­nú ruku nad Jeremiášom, aby ho ne­vydali do rúk ľudu na usmr­tenie.

späť na Jeremiáš, 26

Príbuzné preklady Roháček

24 Avšak ruka Achikáma, syna Šafánov­ho, bola s Jeremiášom, aby ho nevydali do ruky ľudu za­biť ho.

Evanjelický

24 Avšak ruka Achikáma, syna Šáfánov­ho, chránila Jeremiáša, aby ho ne­vydali na sm­rť do rúk ľudu.

Ekumenický

24 Achikám, Šáfanov syn, však držal ochran­nú ruku nad Jeremiášom, aby ho ne­vydali do rúk ľudu na usmr­tenie.

Bible21

24 Nad Je­re­miášem ale držel ruku Achikam, syn Šafanův, takže ne­pa­dl do ru­kou li­du, který ho chtěl za­bít.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček