EkumenickýJeremiáš26,23

Jeremiáš 26:23

Tí vy­vied­li Uriju z Egypta a pri­vied­li ho ku kráľovi Jójakimovi. Ten ho dal usmr­tiť mečom a jeho mŕt­volu dal hodiť do hrobu obyčaj­ných ľudí.


Verš v kontexte

22 Kráľ Jójakim po­slal svojich ľudí do Egyp­ta, a to El­nátana, Ak­bórov­ho syna, a s ním iných mužov. 23 Tí vy­vied­li Uriju z Egypta a pri­vied­li ho ku kráľovi Jójakimovi. Ten ho dal usmr­tiť mečom a jeho mŕt­volu dal hodiť do hrobu obyčaj­ných ľudí. 24 Achikám, Šáfanov syn, však držal ochran­nú ruku nad Jeremiášom, aby ho ne­vydali do rúk ľudu na usmr­tenie.

späť na Jeremiáš, 26

Príbuzné preklady Roháček

23 A vy­vied­li Uriáša z Egyp­ta a do­vied­li ho ku kráľovi Jehojakimovi, ktorý ho za­bil mečom a jeho mŕt­ve telo hodil ku hrobom synov obec­ného ľudu.

Evanjelický

23 Tí vy­vied­li Uriju z Egyp­ta a pri­vied­li ho ku kráľovi Jojákímovi; on ho dal za­biť mečom a jeho mŕt­volu hodiť do hrobu obyčaj­ných ľudí.

Ekumenický

23 Tí vy­vied­li Uriju z Egypta a pri­vied­li ho ku kráľovi Jójakimovi. Ten ho dal usmr­tiť mečom a jeho mŕt­volu dal hodiť do hrobu obyčaj­ných ľudí.

Bible21

23 kteří Uri­áše z Egyp­ta unes­li a přive­dli ho ke krá­li Jo­a­ki­movi. Ten ho dal po­pravit mečem a jeho mrt­vo­lu po­ho­dil na veřejném hř­bi­tově.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček