EkumenickýJeremiáš26,21

Jeremiáš 26:21

Jeho slová počul kráľ Jójakim, všet­ci jeho dôs­toj­níci a všet­ky kniežatá. Kráľ sa ho usiloval usmr­tiť. Keď sa to Urija do­počul, bál sa a ušiel do Egyp­ta.


Verš v kontexte

20 Aj iný muž prorokoval v mene Hos­podina, totiž Šemajov syn Urija z Kirjat-Jearíma. Ten prorokoval proti tomuto mes­tu a proti tej­to krajine rov­nako ako hovoril Jeremiáš. 21 Jeho slová počul kráľ Jójakim, všet­ci jeho dôs­toj­níci a všet­ky kniežatá. Kráľ sa ho usiloval usmr­tiť. Keď sa to Urija do­počul, bál sa a ušiel do Egyp­ta. 22 Kráľ Jójakim po­slal svojich ľudí do Egyp­ta, a to El­nátana, Ak­bórov­ho syna, a s ním iných mužov.

späť na Jeremiáš, 26

Príbuzné preklady Roháček

21 A keď počul kráľ Jehojakim i všet­ci jeho udat­ní i všet­ky kniežatá jeho slová, hľadal kráľ možnosť zabiť ho. A Uriáš počujúc o tom bál sa a utiekol a prišiel do Egypta.

Evanjelický

21 Keď kráľ Jojákím a všet­ci jeho hr­dinovia i všet­ky kniežatá počuli jeho slová, kráľ sa ho snažil usmr­tiť. Keď sa o tom Urija do­zvedel, bál sa; utiekol a od­išiel do Egyp­ta.

Ekumenický

21 Jeho slová počul kráľ Jójakim, všet­ci jeho dôs­toj­níci a všet­ky kniežatá. Kráľ sa ho usiloval usmr­tiť. Keď sa to Urija do­počul, bál sa a ušiel do Egyp­ta.

Bible21

21 Jakmi­le král Jo­a­kim se vše­mi svý­mi ve­li­te­li a vel­moži us­lyše­li jeho slova, chtěl ho král ne­chat za­bít. Uri­áš se o tom ale do­sle­chl a ve stra­chu ute­kl do Egyp­ta.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček