EkumenickýJeremiáš26,2

Jeremiáš 26:2

Toto hovorí Hos­podin: Po­stav sa na ná­dvorie Hos­podinov­ho domu a po­vedz proti všet­kým jud­ským mes­tám, ktoré pri­chádzajú po­kloniť sa do Hos­podinov­ho domu, všet­ky slová, ktoré som ti roz­kázal po­vedať proti nim. Ne­vynechaj ani slovo!


Verš v kontexte

1 Na začiat­ku panovania jud­ského kráľa Jójakima, Joziášov­ho syna, za­znelo od Hos­podina toto slovo: 2 Toto hovorí Hos­podin: Po­stav sa na ná­dvorie Hos­podinov­ho domu a po­vedz proti všet­kým jud­ským mes­tám, ktoré pri­chádzajú po­kloniť sa do Hos­podinov­ho domu, všet­ky slová, ktoré som ti roz­kázal po­vedať proti nim. Ne­vynechaj ani slovo! 3 Možno po­slúch­nu a každý sa vráti zo svojej zlej ces­ty a ja oľutujem nešťas­tie, ktoré za­mýšľam do­pus­tiť na nich pre ich zlé skut­ky.

späť na Jeremiáš, 26

Príbuzné preklady Roháček

2 Tak­to hovorí Hos­podin: Po­stav sa v ná­dvorí domu Hos­podinov­ho a budeš hovoriť proti všet­kým mes­tám Júdovým, ktoré prij­dú klaňať sa v dome Hos­podinovom, všet­ky slová, ktoré som ti pri­kázal im hovoriť, ne­uj­meš ani slova,

Evanjelický

2 Tak­to vraví Hos­podin: Po­stav sa na ná­dvorie domu Hos­podinov­ho a všet­kým jud­ským mes­tám, ktoré sa pri­chádzajú klaňať do Jeho domu, hovor slová, ktoré som ti pri­kázal hovoriť; ne­vynechaj ani slovo.

Ekumenický

2 Toto hovorí Hos­podin: Po­stav sa na ná­dvorie Hos­podinov­ho domu a po­vedz proti všet­kým jud­ským mes­tám, ktoré pri­chádzajú po­kloniť sa do Hos­podinov­ho domu, všet­ky slová, ktoré som ti roz­kázal po­vedať proti nim. Ne­vynechaj ani slovo!

Bible21

2 „Tak praví Hos­po­din: Po­stav se na nádvoří Hos­po­di­nova domu a pro­mluv ke všem, kteří se z jud­ských měst při­cházejí klanět v Hos­po­di­nově do­mě. Vy­řiď jim všech­no, co ti přikazu­ji, ani je­diné slovo ne­vy­ne­chej.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček