EkumenickýJeremiáš26,11

Jeremiáš 26:11

Vtedy kňazi a proroci po­vedali kniežatám a všet­kému ľudu: Ten­to muž si za­slúži výrok smr­ti, pre­tože prorokoval proti tomuto mes­tu, ako ste počuli na vlast­né uši.


Verš v kontexte

10 Keď sa jud­ské kniežatá do­počuli o týchto slovách, vy­brali sa z kráľovského paláca do domu Hos­podina a po­sadili sa pri vchode Novej brány Hos­podinov­ho domu. 11 Vtedy kňazi a proroci po­vedali kniežatám a všet­kému ľudu: Ten­to muž si za­slúži výrok smr­ti, pre­tože prorokoval proti tomuto mes­tu, ako ste počuli na vlast­né uši. 12 Jeremiáš po­vedal všet­kým kniežatám a všet­kému ľudu: Hos­podin ma po­slal prorokovať proti tomuto domu a proti tomuto mes­tu všet­ky slová, ktoré ste počuli.

späť na Jeremiáš, 26

Príbuzné preklady Roháček

11 A kňazi a proroci po­vedali kniežatám a všet­kému ľudu a riek­li: Ten­to človek za­slúžil, aby bol od­súdený na sm­rť, lebo prorokoval proti tomuto mes­tu, jako ste počuli na vlast­né uši.

Evanjelický

11 Kňazi a proroci po­vedali kniežatám a všet­kému ľudu: Ten­to muž je hoden smr­ti, lebo prorokoval proti tomuto mes­tu, ako ste počuli na vlast­né uši.

Ekumenický

11 Vtedy kňazi a proroci po­vedali kniežatám a všet­kému ľudu: Ten­to muž si za­slúži výrok smr­ti, pre­tože prorokoval proti tomuto mes­tu, ako ste počuli na vlast­né uši.

Bible21

11 Kněží a pro­ro­ci teh­dy vel­možům a vše­mu lidu řek­li: „­Ten muž za­s­louží smrt! Pro­ro­koval pře­ce pro­ti to­muto měs­tu – slyše­li jste to na vlastní uši!“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček