EkumenickýJeremiáš24,7

Jeremiáš 24:7

Dám im také srd­ce, aby ma po­znali, veď ja som Hos­podin; budú teda mojím ľudom a ja budem ich Bohom, lebo sa ob­rátia ku mne celým svojím srd­com.


Verš v kontexte

6 Dob­rotivo upriem na nich svoj zrak a na­vrátim ich do tej­to krajiny. Znova ich vy­budujem, ale ne­zrúcam, za­sadím ich, ale ne­vy­tr­hám. 7 Dám im také srd­ce, aby ma po­znali, veď ja som Hos­podin; budú teda mojím ľudom a ja budem ich Bohom, lebo sa ob­rátia ku mne celým svojím srd­com. 8 Ako sa na­kladá so zlými figami, ktoré sú také zlé, že sa nedajú jesť — znie výrok Hos­podina —, tak naložím s Cidkijom, jud­ským kráľom, jeho kniežatami a zvyškom Jeruzalema, ktorý zo­stal v tejto krajine, a tými, ktorí zo­stali v Egypte.

späť na Jeremiáš, 24

Príbuzné preklady Roháček

7 a dám im srd­ce, aby ma znali, že ja som Hospodin, a budú mi ľudom, a ja im budem Bohom, keď sa na­vrátia ku mne celým svojím srd­com.-

Evanjelický

7 Dám im srd­ce, aby ma po­znali, že ja som Hos­podin; budú mojím ľudom a ja budem ich Bohom, lebo sa celým srd­com ob­rátia ku mne.

Ekumenický

7 Dám im také srd­ce, aby ma po­znali, veď ja som Hos­podin; budú teda mojím ľudom a ja budem ich Bohom, lebo sa ob­rátia ku mne celým svojím srd­com.

Bible21

7 Dám jim ta­kové srd­ce, aby mě zna­li, aby vědě­li, že já jsem Hos­po­din. Bu­dou mým li­dem a já budu je­jich Bo­hem, pro­tože se ce­lým srd­cem vrátí ke mně.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček