EkumenickýJeremiáš22,18

Jeremiáš 22:18

Pre­to toto hovorí Hos­podin jud­skému kráľovi Jójakimovi, Joziášov­mu synovi: Nebudú za ním žialiť: Ach, brat môj! Ach, ses­tra! Nebudú za ním žialiť: Ach, pane! Ach, veličen­stvo!


Verš v kontexte

17 Ty však ne­máš oči a srd­ce pre iné ako pre vlast­ný zisk, pre prelievanie ne­vin­nej kr­vi, pre ú­tlak a vy­dieranie. 18 Pre­to toto hovorí Hos­podin jud­skému kráľovi Jójakimovi, Joziášov­mu synovi: Nebudú za ním žialiť: Ach, brat môj! Ach, ses­tra! Nebudú za ním žialiť: Ach, pane! Ach, veličen­stvo! 19 Vy­stroja mu os­lí poh­reb: vy­vlečú ho a vy­hodia von za brány Jeruzalema.

späť na Jeremiáš, 22

Príbuzné preklady Roháček

18 Pre­to tak­to hovorí Hos­podin o Jehojakimovi, synovi Joziáša, jud­ského kráľa: Nebudú za ním plakať a hovoriť: Oj, môj brat! Alebo: Oj, moja sestro! Nebudú za ním plakať a ne­povedia: Oj, pane! Alebo: Oj, jeho veličen­stvo!

Evanjelický

18 Pre­to tak­to vraví Hos­podin o Jojákímovi, Joziášovom synovi, jud­skom kráľovi: Nebudú ho oplakávať: Ach, brat môj! Ach, ses­tra moja! Nebudú ho oplakávať: Ach, pane! Ach, veličen­stvo!

Ekumenický

18 Pre­to toto hovorí Hos­podin jud­skému kráľovi Jójakimovi, Joziášov­mu synovi: Nebudú za ním žialiť: Ach, brat môj! Ach, ses­tra! Nebudú za ním žialiť: Ach, pane! Ach, veličen­stvo!

Bible21

18 Toto praví Hos­po­din o jud­ském krá­li Jo­a­ki­movi, synu Jošiášovu: „Nebudou ho oplakávat: ‚Ach bratře, ach sestro!‘ Nebudou ho oplakávat: ‚Ach pane, ach veličenstvo!‘

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček