EkumenickýJeremiáš22,17

Jeremiáš 22:17

Ty však ne­máš oči a srd­ce pre iné ako pre vlast­ný zisk, pre prelievanie ne­vin­nej kr­vi, pre ú­tlak a vy­dieranie.


Verš v kontexte

16 Do­pomáhal k právu bied­nemu a chudob­nému a mal sa dob­re. Ne­znamená to po­znať mňa? — znie výrok Hos­podina. 17 Ty však ne­máš oči a srd­ce pre iné ako pre vlast­ný zisk, pre prelievanie ne­vin­nej kr­vi, pre ú­tlak a vy­dieranie. 18 Pre­to toto hovorí Hos­podin jud­skému kráľovi Jójakimovi, Joziášov­mu synovi: Nebudú za ním žialiť: Ach, brat môj! Ach, ses­tra! Nebudú za ním žialiť: Ach, pane! Ach, veličen­stvo!

späť na Jeremiáš, 22

Príbuzné preklady Roháček

17 Ale tvoje oči nehľadia a tvoje srd­ce nemys­lí na iné ako na tvoje lakom­stvo a na ne­vin­nú krv, aby si ju vylial, na útisk a na zlomenie spáchať to.

Evanjelický

17 Ale tvoje oči a srd­ce sú upriamené len na tvoj zisk, na prelievanie krvi ne­vin­ného a na páchanie ú­tlaku i kriv­dy.

Ekumenický

17 Ty však ne­máš oči a srd­ce pre iné ako pre vlast­ný zisk, pre prelievanie ne­vin­nej kr­vi, pre ú­tlak a vy­dieranie.

Bible21

17 Ty ale nemáš oči ani srd­cenež pro svůj mrzký zisk; zajímá tě jen vraž­dit nevinné, vydírání a násilí.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček