EkumenickýJeremiáš22,16

Jeremiáš 22:16

Do­pomáhal k právu bied­nemu a chudob­nému a mal sa dob­re. Ne­znamená to po­znať mňa? — znie výrok Hos­podina.


Verš v kontexte

15 Stal si sa kráľom, aby si sa pýšil céd­rom? Či tvoj otec nejedol a ne­pil? Uplatňoval však právo a spravod­livosť a mal sa dob­re. 16 Do­pomáhal k právu bied­nemu a chudob­nému a mal sa dob­re. Ne­znamená to po­znať mňa? — znie výrok Hos­podina. 17 Ty však ne­máš oči a srd­ce pre iné ako pre vlast­ný zisk, pre prelievanie ne­vin­nej kr­vi, pre ú­tlak a vy­dieranie.

späť na Jeremiáš, 22

Príbuzné preklady Roháček

16 Keď riešil pravotu chudob­ného a bied­neho, vtedy bolo dobre. Či nie je to ono, znať mňa? hovorí Hos­podin.

Evanjelický

16 do­pomáhal k právu bied­nemu a chudob­nému. Vtedy bolo dob­re. Či práve toto ne­znamená mňa po­znať? - znie výrok Hos­podinov.

Ekumenický

16 Do­pomáhal k právu bied­nemu a chudob­nému a mal sa dob­re. Ne­znamená to po­znať mňa? — znie výrok Hos­podina.

Bible21

16 Há­jil práva chudých a ubo­hých – ­teh­dy bývalo dobře! To to­tiž zna­mená znát mě, praví Hos­po­din.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček