EkumenickýJeremiáš21,13

Jeremiáš 21:13

Som pred­sa proti tebe, obyvateľka údolia, skala na rovine — znie výrok Hos­podina. Vy hovoríte: Kto vy­stúpi proti nám, kto vnik­ne do našich príbyt­kov?


Verš v kontexte

12 Dávidov dom! Toto hovorí Hos­podin: Od rána súďte spravod­livo, vy­slobodzuj­te poškodeného z ruky utláčateľa, aby pre zlobu vašich zlých skut­kov ne­vz­bĺkol môj hnev ako oheň, neroz­horel sa tak, že ho ni­kto ne­uhasí. 13 Som pred­sa proti tebe, obyvateľka údolia, skala na rovine — znie výrok Hos­podina. Vy hovoríte: Kto vy­stúpi proti nám, kto vnik­ne do našich príbyt­kov? 14 Po­tres­tám vás, ako si za­slúžia vaše skut­ky — znie výrok Hos­podina. Za­pálim oheň v jej lese a ten strávi celé jej okolie.

späť na Jeremiáš, 21

Príbuzné preklady Roháček

13 Hľa, p­rij­dem na teba, obyvateľko údolia, skaly na rovine, hovorí Hos­podin, na vás, ktorí hovoríte: Kto sos­túpi na nás, a kto voj­de do našich príbyt­kov?

Evanjelický

13 Aj­hľa, ja som proti tebe, obyvateľka údolia, ty, skala nížiny - znie výrok Hos­podinov. Vy hovoríte: Ktože príde na nás a kto vnik­ne do našich príbyt­kov? Po­tres­tám vás podľa ovocia vašich skut­kov - znie výrok Hos­podinov - a založím oheň v jej hore, ten zničí všet­ko, čo je vôkol nej.

Ekumenický

13 Som pred­sa proti tebe, obyvateľka údolia, skala na rovine — znie výrok Hos­podina. Vy hovoríte: Kto vy­stúpi proti nám, kto vnik­ne do našich príbyt­kov?

Bible21

13 Hle, jsem pro­ti to­bě, Jeruzaléme, jenž na náhorní plošině trůníš dolině! praví Hospodin. Říkáte: ‚K nám se nikdo nedostane! Kdo může na­padnout náš příbytek?‘

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček