EkumenickýJeremiáš2,26

Jeremiáš 2:26

Ako sa za­han­bí pri­chytený zlodej, tak sa za­han­bí dom Iz­raela, oni, ich králi, kniežatá, ich kňazi i proroci,


Verš v kontexte

25 Daj si po­zor, aby si nezos­tala bosá a tvoje hrd­lo ne­vys­mäd­lo. Ty však hovoríš: Dar­mo je! Nie! Veď milujem cudzin­cov a budem za nimi chodiť. 26 Ako sa za­han­bí pri­chytený zlodej, tak sa za­han­bí dom Iz­raela, oni, ich králi, kniežatá, ich kňazi i proroci, 27 ktorí drevu hovoria: Ty si môj otec a skale: Ty si ma zrodila. Ku mne sa však ob­racajú chrb­tom, a nie tvárou. Ak sa im zle vodí, vtedy volajú: Po­vs­taň a za­chráň nás!

späť na Jeremiáš, 2

Príbuzné preklady Roháček

26 Jako sa han­bí zlodej, keď ho pri­stih­nú, tak sa budú han­biť, dom Iz­raelov, oni, ich kráľovia, ich kniežatá a ich kňazi aj ich proroci,

Evanjelický

26 Ako sa za­han­bí zlodej, keď ho pri­stih­nú, tak sa za­han­bí dom Iz­raela, oni, ich králi, ich kniežatá, ich kňazi aj ich proroci,

Ekumenický

26 Ako sa za­han­bí pri­chytený zlodej, tak sa za­han­bí dom Iz­raela, oni, ich králi, kniežatá, ich kňazi i proroci,

Bible21

26 Jako má hanbu přistižený zloděj, tak je hanebný ce­lý dům Iz­rae­lese svý­mi krá­li a vel­možii s kněží­mi a pro­roky.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček